Wadde?

De jeugdraad is de spreekbuis van de jongeren en kinderen bij het stadsbestuur. De jeugdraad geeft advies over alles wat jongeren en jeugdwerk aanbelangt, uit eigen beweging of op vraag van het stadsbestuur.
Daarnaast kan je als lid van de Waregemse jeugdraad altijd terecht bij iemand van de stuurgroep met al jouw vragen en opmerkingen in verband met het jeugdwerk.

Pande-mi...

fa sol la si do

Het coronavirus en de gevolgen daarvan hebben een zware impact op het jeugdwerk. Op de website van De Ambrassade vind je nuttige info en vaak gestelde vragen.

DE AMBRASSADE

Mentaal fit blijven? De website checkjezelf.be zet je op weg, in coronatijden én daarbuiten! Met tips, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen.

CHECK JEZELF!

Bataljong is een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Jeugdambtenaren, schepenen van jeugd en jeugdraadvrijwilligers. Op hun website vind je de coronamaatregelen in vraag en antwoord

Bataljong

Paperassen

Verslagen over afgelopen jeugdraden, statuten, informatie over subsidies, reglementen, ... Voor het saaiere - maar zeker niet minder belangrijke - papierwerk verwijzen we jullie graag door naar onze pagina op de website van onze stad.

STAD WAREGEM